Veliaj sërish padi Bashës: I dha leje vetes dhe Tabakut – ERTV

Veliaj sërish padi Bashës: I dha leje vetes dhe Tabakut

Pas padisë për shpifje, Lulzim Basha është paditur nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj për shpërdorim të detyrës, duke i dhënë vetes leje për ndërtim të një kati shtesë në kundërshtim të hapur me ligjin për konfliktin e interesit.

Bashkia e Tiranës kërkon prej gjykatës konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ, Vendimit nr. 9305/9, datë 01.08.2014 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Lejes së Ndërtimit nr. 9305/12, datë 25.08.2014 për strukturën “Shtesë 1 kat mbi strukturën ekzistuese 1 kat”, në rrugën “Skerdilajd Llagami” për pronën e regjistruar me nr. 6/121+2-29, ZK 8160, vol 22, faqe 90, pranë ZVRPP Tiranë në bashkëpronësi të Lulzim Bashës dhe bashkëshortes së tij Aurela Isufi (Basha) me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë “ARCHIMED INTERNATIONAL” shpk.

Në kërkesë padinë e depozituar në Gjykatë, Veliaj nënvizon se është evidente që ish-Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha ka nxjerrë akte administrative për interesa private të tij, të cilat lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me zhvillimin dhe tjetërsimin e pasurisë në pronësi të tij dhe të bashkëshortes.

Ndonëse ligji është tepër i qartë duke theksuar se zyrtari, në ushtrimin e funksioneve të tij, mënjanon dhe zgjidh vetë çdo situatë të konfliktit të interesit, duke përdorur një apo disa nga mënyrat sikurse është vetëpërjashtimi paraprakisht nga procesi konkret i vendimmarrjes, Basha e ka injoruar duke nxituar për t’i dhënë vetes “dhuratë” në ikje nga Bashkia një kat pallati shtesë.

“Në rastin konkret ish Kryetari i Bashkisë, Z. Lulzim Basha për një proces të rregullt ligjor dhe për vendimmarrje të drejtë dhe të paanshme, ndodhur në kushtet e konfliktit të interesit në mënyrë të drejtpërdrejtë pasi organi publik do të vendoste për një leje zhvillimore ndërtimi për shtëpinë e banimit të tij dhe bashkëshortes duhet të mënjanohej dhe të zgjidhte pa asnjë hezitim të vetëpërjashtohej paraprakisht nga procesi i vendimmarrjes dhe të delegonte këtë të drejtë tek zëvendësit e tij”, thuhet në padi.

Sipas padisë, kreu demokrat Basha në funksionin e kryetarit të bashkisë Tiranë gjatë viteve 2011-2015, në shumë raste të tjera, në mungesë dhe porosi, ka deleguar kompetencën për dhënien e lejes së ndërtimit, zëvendëskryetarit të bashkisë.

“Në të njëjtën linjë ka qenë dhe opinioni i institucionit përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesave, ku në kthim përgjigje për Bashkinë e Tiranës, i është drejtuar duke i ilustruar një rast konkret, nëpërmjet manualit të konfliktit të interesave në pushtetin vendor, ku një kryetar komune, në cilësinë e anëtarit të KRRT-së së komunës nuk ka marrë pjesë në votim në miratimin e lejes së ndërtimit për vëllanë e tij. Në këtë rast leja është miratuar me shumicë votash të anëtareve të KRRT-së dhe kryetari i komunës ka nënshkruar vetëm aktin final të zbardhjes së lejes së ndërtimit”, argumentohet në padinë që Veliaj ka dërguar në Gjykatë për Bashën. Në rastin e të paditurit Basha, ligji i kohës, ligji Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, parashikonte si autoritet përgjegjës planifikimi, bashkinë ose komunën, pra nuk kishte më Këshilla të Rregullimit të Territor.

“Edhe vendimmarrja edhe zbardhja e lejes janë vendosur dhe firmosur në konflikt të hapur të interesit nga i paditura Basha, në funksionin e kryetarit të Bashkisë Tiranë”, citohet në padinë ndaj Bashës, ku Bashkia kërkon prej Gjykatës shpalljen si absolutisht të pavlefshme të lejes së dhënë nga kreu demokrat për veten e tij.